Despre Noi - Proiect POR 2.1

Se încarcă...

ASTROLIFE SRL, cu sediul în Str. Barajul Sadului Nr.2 Bl. Z11 Ap.40 Sector 3 Bucuresti, telefon 0722333794, fax n/a, e-mail dbrasov@gmail.com, a derulat, începând cu data de 22.03.2018, proiectul “Înființare planetariu digital 4K”, în baza contractului de finanțare nr. 1689/22.03.2018, având codul SMIS 108956. 

Proiectul este finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2-Imbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 2.1 – Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri – a)Microintreprinderi. 

Autoritatea de Management: Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice. 

Organismul Intermediar: Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Muntenia. 

Informații relevante: Valoarea totală a proiectului este de 1.348.872,94 lei; Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 1.116.153,64 lei; Valoarea asistenței financiare nerambursabile este de 892.922,91 lei, din care 758.984,47 lei reprezintă contribuția eligibilă nerambusabilă din FEDR (68%) și 133.938,44 lei reprezintă contribuția eligibilă nerambusabilă din bugetul național (12%); Valoarea cofinantării eligibile a beneficiarului este de 232.719,93 lei. 

Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea societății prin diversificarea activităților derulate în prezent, prin inovarea serviciilor firmei. Obiectivele specifice ale proiectului sunt 1. Dotarea societății cu echipamente performante necesare și specifice activității derulate prin proiect și 2. Dezvoltarea capacitătii administrative. Proiectul se implementează în Orașul stațiune turistică Slănic Prahova, str. I.L. Caragiale, Nr. 5, în perioada 01 Decembrie 2016 - 30 noiembrie 2018. Rezultatele previzionate au fost atinse: 1. Realizarea unui planetar digital 4K unic în România; 2. Încheierea a 5 contracte de prestări servicii. 

Impactul semnificativ al proiectului a fost atins prin angajarea a 5 noi persoane, așa cum prevede contractul de finanțare. Suplimentar, investiția propusă, un planetariu digital de ultimă generație, se poziționează în domeniul astronomiei, educațional și muzeal, prin oferirea de activități muzeale: educaționale, culturale și științifice din domeniul astronomiei. Beneficiile aduse de serviciile prestate de către societate se referă în scop educațional prin recreere în contextul prezentat și anume acela al cunoașterii universului în care ne aflăm. Deși, copii sunt cei care sunt mai atrași de astfel de spectacole, putem afirma că acestea se adresează tuturor persoanelor, indiferent de vârstă. 

Detalii suplimentare puteți obține de la: 

Nume persoană contact: Brașov Octavian Dragoș; Funcție: Reprezentant legal 

Telefon 0722333794, Adresa de e-mail: dbrasov@gmail.com

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

 

 

                                                                            www.inforegio.ro         /facebook.com/inforegio.ro